Fakta om havørne

Fakta om havørne

Stellers havørnen er verdens største havørn, med et imponerende vingefang på 2,5 meter. Lær mere om Skandinavisk Dyreparks majestætiske rovfugle.

Stellers havørnen er den første ikke-skandinaviske art her i dyreparken. Grunden til det er, at vi ifølge den danske lovgivning, ikke må have den europæiske havørn i nybyggede anlæg. Når vi vil fortælle historien om havørnen i Danmark, og om havørne generelt, må vi derfor have en stand-in. Den opgave udfylder den europæiske havørns russiske fætter heldigvis helt perfekt.

Vores havørne bor i verdens største voliere til havørn, på 60x60m og med 12 m i højden.

Værd at vide om havørne:

 • Den Europæiske havørn er Nordeuropas største rovfugl.
 • Den har et vingefang på 200-250 cm, og kaldes i folkemunde for den flyvende stalddør.
 • Hunnerne vejer 4-7 kg, hannerne 3-6 kg.
 • Havørne kan blive over 30 år gamle.
 • Havørne lever hovedsageligt af fisk, vandfugle og mindre pattedyr, men de spiser også gerne ådsler.
 • Efter 85 års fravær vendte havørnen tilbage til Danmark som ynglefugl i 1996.
 • I 2016 var der mere end 70ynglende havørnepar i Danmark.
 • De yngler i stort set alle landsdele.
 • Hvis de får fred og ro, er de meget tilpasningsdygtige. I 2016 ynglede et par i udkanten af Århus.
 • I januar 2017 blev der talt 395 havørne i Danmark. Det største antal i mere end 100 år.
 • Havørne kan maksimalt løfte 2,5 kg, så de kan f.eks. ikke flyve afsted med et spædbarn.