Støt parken

Parken holder lukket i dag.

KØB BILLETTER

Vildsvin

( Sus scrofa )

Vildsvinet ligner ikke noget andet skandinavisk dyr.

Vildsvinet er gråsort og kan om vinteren virke nærmest sølvfarvet, idet vildsvinet vokser nogle isolerende dækhår, som er lyse i spidserne. Nyfødte vildsvine-grise er stribede med gule, brune og mørkebrune striber. De er ikke til at stå for og er utrolig flotte og søde. Smågrise-pelsen erstattes af en rødbrun pels når grisene er 3-4 mdr. gamle.

Mere

Levested

Skov

Hvad spiser et vildsvin?

Et vildsvin lever hovedsageligt af plantedele. Om sommeren æder de grønne grene og blade, men om efteråret også planternes rødder. Vildsvin kan også godt lide olden, nødder, græs, lyng, bark, kartofler, korn og majs – så der er valgmuligheder nok. Desuden æder vildsvinet også andre dyr, som eksempelvis insektlarver, regnorme, snegle, mus, æg eller ådsler.

Vildsvinet færdes stille rundt og leder efter føde, og det eneste man kan høre er en kraftig smasken og knasen. Vildsvinet er som regel et meget sky dyr og holder til i skoven, hvor også størstedelen af føden findes. De foretrækker frodig løvskov på fugtige arealer, eventuelt tæt ved agerjord. De åbne marker besøges dog kun periodevis og meget hastigt i natte- og morgentimerne.

Mere

Lær
Vildsvinet
at kende

Skandinavisk Dyrepark

Klassifikation: Pattedyr

Orden: Parrettåede hovdyr

Familie: Svin (Suidae)

Udbredelse: Midt-østlige Europa, sydøstlige Sverige og Finland

Levested: Skov

Levetid: Op til 10 år

Kropslængde: 150 cm + 20 cm hale

Skulderhøjde: 100 cm

Vægt: Han (Orne): 50-100 kg; Hun (So): 50-75 kg

Kønsmoden: 1,5 år

Brunst: August til januar

Drægtig: 4 måneder

Antal afkom: 2-8 smågrise, normalt 4-6 hvert år, af og til to gange hvert år

Føde: Altæder (omnivore); græs, buske, rødder og markafgrøder såsom kartofler og korn; også snegle, æg og insekter

Læs mere