Støt parken

Parken holder lukket i dag.

KØB BILLETTER

Ilder

( Mustela putorius )

Ilderen tilhører mårfamilien

Ilderen er 30-45 cm lang med en 11-19 cm lang hale, og den vejer ½-1½ kg. Hannen er udpræget størst, og kan være næsten dobbelt så stor som hunnen.

Ilderen har forskellig vinter- og sommerpels. Det eneste fællestræk er en gennemgående hvid bunduld. Vinterpelsen er meget hvid med lange brunsorte dækhår. Sommerpelsen virker mørkere, den er stadig hvid som bundfarve, men dog noget mere sortbrunlig end vinterpelsen. Samtidig får ilderen ofte sortbrune hår omkring øjnene om sommeren. Det ser ud som om, den har briller.

Ilderen får unger i maj/juni måned. Ungerne vejer ca. 10 g ved fødslen og er nøgne og blinde. De får først en tynd, lys pels som senere erstattes af deres første vinterpels. Ungerne får øjne efter 4 uger og ved 2-3 måneders alderen er de gamle nok til at klare sig selv.

Ilderen i Skandinavien

Ilderen har sandsynligvis levet i Skandinavien i mange tusinde år. I dag lever den dog kun naturligt i Danmark samt det sydlige Sverige og det sydlige Finland. Man er usikker på, om ilderen lever i Norge, men der er rapporter om dens tilstedeværelse i den sydøstlige Norge på grænsen til Sverige.

Ilderen lever som regel i løv- og blandingsskov, men ynder også at holde til omkring bebyggelse. Ilderen er ikke specielt tiltrukket af vand, som for eksempel minken er det. Den holder normalt til i for eksempel en kanin- eller rævegrav eller under en bunke med blade, sten og grene eller endda i et udhus. Ilderens bo er indrettet på fornemste vis med soveplads og en sidegang med WC.

Mere

Levested

Skov

Ilderen er et rovdyr!

Ilderen lever af 99% dyrisk føde, og kun sjældent af planteføde. Den lever hovedsageligt af pattedyr som for eksempel kaniner og smågnavere samt fugle og padder. Desuden kan den også tage lidt insekter, fisk og krybdyr. Værd at bemærke er, at ilderen kan færdes i og omkring bebyggelse uden at gøre skade på fjerkræ. Det er set, at en ilder dræber et større antal høns i en hønsegård, men det er sjældent at denne gerning kan tilkendes ilderen. Den tager hellere æggene uden i øvrigt at genere
fjerkræet.

Ilderen er fortrinsvis et nataktivt dyr, men kan også opleves om dagen. Ilderens fødejagt foregår dog hovedsageligt om natten og en natlig jagttur kan godt strække sig over nogle kilometer.

Ilderen og mennesket

Ilderen har været efterstræbt af mennesker på grund af dens pels. Mange damer har haft en ilder-pels om halsen. Ilderens pels er dog meget strid og stiv og egentlig ikke noget særlig fint pelsværk. I dag findes ilderen som farmdyr på grund af dens pels.

Tamformen af ilderen, fritten, har været brugt til jagt på rotter og kaniner og bruges faktisk stadig til dette formål.

Gennem de sidste år er det blevet mere og mere almindeligt at holde ilderen som kæledyr. Ikke længere blot tamformen, men også vildtformen. Ildere med megen menneskekontakt kan blive meget tamme. Man skal blot huske, at ilderen er meget aktiv og fyldt med energi, og har behov for megen plads.

Mere

Lær
Ilderen
at kende

Skandinavisk Dyrepark

Klassifikation: Pattedyr

Orden: Rovdyr

Familie: Mår (Mustelidae)

Udbredelse: Danmark, sydlige Norge, Sverige og Finland

Levested: Skov

Levetid: 5 år

Kropslængde: 35-45 cm + 13-20 cm hale

Skulderhøjde: 6-7 cm

Vægt: Han: 0,7-1,5 kg; Hun: 0,5-0,8 kg

Kønsmoden: 1,5 år

Brunst: Marts og april

Drægtig: 40 dage

Antal afkom: 2-12, normalt 4-6 hvert år

Føde: Kødæder (carnivore); mindre pattedyr, fugle og fugleæg

Læs mere