Rød glente

Fakta om røde glenter

Den røde glente har været helt udryddet fra den danske natur, men er nu i kraftig fremgang. Det nyder man godt af i Skandinavisk Dyrepark, hvor den smukke fugl ofte ses på himlen.

Den røde glente er en hyppig gæst i Skandinavisk Dyrepark, og vi har dem ofte overvintrende i træerne her i parken. De lever gerne af de rester, som parkens rovdyr efterlader.

Værd at vide om røde glenter:

  • Den røde glente er en rovfugl med et vingefang på 150-190 cm.
  • Den har lange og smalle vinger, en kløftet hale og rustrød underside.
  • I starten af 1900-tallet blev den røde glente udryddet i Danmark, da man anså den, og andre rovfugle, som en trussel mod jagt og fiskeri.
  • De sidste 10-20 år er den røde glente vendt tilbage til Danmark som ynglefugl, og den yngler nu i store dele af Danmark.
  • Den røde glente lever af fugle, mindre pattedyr, krybdyr og padder.
  • Den røde glente er i udpræget grad ådselæder, og den er derfor en slags naturens skraldespand.
  • Om vinteren overnatter røde glenter i flokke i det samme træ i lange perioder. De røde glenter har et sådan ”sovetræ” i Skandinavisk Dyrepark.