Pindsvin

Kvas- og stendynger

Gamle gren og en stor bunke sten kan gøre mere for biodiversiteten end man lige tror, så lad bare haveaffaldet ligge.

Til tider bliver haven en smule for friseret. Når alt er skåret til og står i snorlige rækker, bliver der mangel på alle de mikromiljøer, som det rige dyreliv har brug for. Derfor er noget af det nemmeste man kan gøre for biodiversiteten at lade nogle hjørner og evt. hegn være vilde.

Kvasbunke

Kvasbunke I stedet for at køre haveaffaldet på genbrugsstationen, kan en god kvas-/grenbunke gøre underværker for biodiversiteten. Her kan masser af insekter flytte ind, pindsvinet kan bygge sig en hule, fuglene kan skjule sig fra spurvehøgen, og skrubtudsen kan overvintre.

Anlæg en kvasbunke

Stendynge

Stendynge og firben

Engang var der masser af stendiger i landskabet, og mellemrummene mellem stenene udgjorde fantastiske levesteder for masser af dyreliv. Disse stendiger er dog stort set forsvundet fra det danske landskab, men de har en så høj biologisk værdi, at de tilbageværende er fredede.
Hjemme i haven kan man nemt etablere en stendynge, der efter nogle år vil have en lige så stor biologisk værdi. Læs mere her:

Anlæg en stendynge